Gemeenteraad keurt dossier schoolomgeving Kapellen en wegenwerken Dorpsstraat, Kerkstraat, Lentedreef en Bergeveldstraat goed

De heraanleg van de Dorpsstraat, Kerkstraat, Lentedreef en Bergeveldstraat in het centrum van Glabbeek zal van start gaan in de loop van dit jaar. Het uitvoeringsdossier werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 december 2022, zodat de gunning is de eerste helft van 2023 kan gebeuren. De inwoners worden binnenkort uitgenodigd op een informatievergadering waar ze alle informatie krijgen over de aard van de werken en de timing. De gemeente voert deze werken uit samen met rioolbeheerder Fluvius die een nieuwe gescheiden riolering zal aanleggen in de tweede helft van de Dorpsstraat, de Kerkstraat, de Lentedreef en de Bergeveldstraat. Ook de weginfrastructuur in deze vier straten gaan we volledig vernieuwen. Er komt een nieuwe parking aan de kerk van Kapellen en ook de schoolomgeving wordt heel wat veiliger gemaakt. 

De totale kostprijs van dit groot wegendossier voor vier straten in het centrum van Kapellen bedraagt ruim 3,8 miljoen euro. Hiervoor krijgen we maar liefst 2,8 miljoen euro Vlaamse subsidies voor de rioleringswerken en de onderbouw van de weginfrastructuur. De gemeente Glabbeek investeert daarnaast ruim 1 miljoen euro in de aanleg van de nieuwe weginfrastructuur. Ook voor de weginfrastructuur kunnen we gebruik maken van ruim 500.000 euro subsidies uit het investeringsfonds van Fluvius en 50.000 euro subsidies voor veiligere schoolomgevingen. De gemeente moet dankzij een doordachte en grondige aanpak van dit wegendossier hierin slechts 450.000 euro eigen middelen investeren. 

Er komen in de Dorpsstraat niet alleen bredere en veiligere voetpaden, maar ook de schoolomgeving zelf krijgt Octopuspalen die de schoolomgeving duidelijker zullen aanduiden, een nieuwe veiligere oversteekzone met LED-verlichting in het wegdek en er werd intussen ook al een cameraschild met ANPR-camera’s en trajectcontrole geplaatst. Al deze investeringen zullen bijdragen dat de schoolomgeving in Kapellen heel wat veiliger zal worden. De timing van de werken liepen enige vertraging op, doordat we nu eenmaal afhankelijk zijn van Fluvius en de doorlooptijd van de subsidiedossiers.

Gepubliceerd opmaandag 9 jan 2023 om 12:58