Gemeenteraadscommissie Mobiliteit

De commissie mobiliteit is een gemeenteraadscommissie die zich toelegt op de voorbereiding van de bespreking van alle punten inzake mobiliteit en openbare werken die op de gemeenteraad worden geagendeerd.

Deze gemeenteraadscommissie bestaat uit 8 leden, de samenstelling is als volgt:

Samenstelling