Gemeenteraadscommissie Ruimte

De gemeenteraadscommissie Ruimte behandelt onderwerpen op het gebied van bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, milieu, patrimonium, ...

Deze gemeenteraadscommissie bestaat uit 8 leden, de samenstelling is als volgt:

Samenstelling