Gemeentewegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Het gemeentewegendecreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

De belangrijkste krachtlijnen

1. Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

2. Bevoegdheid naar de gemeenten

De gemeenteraad beslist nu zelf over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

De gemeenten kunnen hun visie op gemeentewegen en zachte mobiliteit vastleggen in een beleidskader en concrete actieplannen opstellen voor de uitvoering ervan. Het beleidskader kan bijdragen tot een grotere bewustwording rond het belang van trage wegen en helpen in de afweging bij wijzigingen aan het lokale wegennet en de trage wegen.

3. Geen verjaring

Het decreet bepaalt dat gemeentewegen enkel opgeheven kunnen worden door een beslissing van de gemeenteraad en niet langer door niet-gebruik. De gemeenteraad beslist dus over elke afschaffing van een gemeenteweg.

4. Strengere handhaving

Gemeenten kunnen een reglement opmaken over de toegang, het gebruik en het beheer van de gemeentewegen.

Gemeenten kunnen overtreders opleggen de vorige situatie te herstellen of de herstelling uit te voeren op kosten van de overtreder. Om de overtreder aan te sporen de bevolen herstelmaatregelen uit te voeren, kunnen gemeenten een bestuurlijke dwangsom opleggen.

Wat is het Gemeentewegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentewegenregister kunt u hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd. Het wegenregister is geordend in chronologische volgorde op basis van beslissingsdatum. U kunt doorklikken op onderstaande lijst om de bijhorende pdf-bestanden te openen en te raadplegen. 

VolgnummerDatumOmschrijvingBijlage(n)
112/09/2019Zaak der wegen: gedeeltelijke wijziging van buurtweg 6, Craenenbroekstraat.Beslissing GR  Rooillijnplan
224/10/2019Aanvraag omgevingsvergunning: verkavelen van gronden met wegenisaanleg - Baekveldstraat, Heideblokstraat.Beslissing GR  Rooillijnplan
319/12/2019Opname openbaar domein gemeenteweg Kerkstraat en wijziging buurtweg 34 - vaststelling.Beslissing GR  Innameplan Rooillijnplan
419/12/2019Opname openbaar domein gemeenteweg Lentedreef - vaststelling.Beslissing GR  Innameplan Rooillijnplan
52/04/2020Opname openbaar domein gemeenteweg Kerkstraat en wijziging buurtweg 34 - definitieve vaststelling.Beslissing GR  Rooillijnplan
62/04/2020Opname openbaar domein gemeenteweg Lentedreef - definitieve vaststelling.Beslissing GR  Rooillijnplan
72/04/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing en verlegging van gemeentewegen nr. 73 en 74
en volledige afschaffing gemeenteweg nr. 82 te Glabbeek: voorlopige
vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
82/04/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing en verlegging van gemeenteweg nr. 40 te
Kapellen: voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
92/04/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg nr. 47 te Glabbeek: voorlopige
vaststelling van het ontwerp van grafisch plan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
102/04/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke wijziging gemeenteweg nr. 49 te Glabbeek: voorlopige
vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
112/04/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing en verlegging van gemeenteweg  nr. 61 te
Glabbeek: voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
122/04/2020Zaak der wegen: volledige afschaffing gemeenteweg nr. 79 te Glabbeek: voorlopige
vaststelling van het ontwerp van grafisch plan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
132/04/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing, verlegging en wijziging van gemeenteweg 
nr. 81 te Glabbeek: voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
1415/10/2020Opname openbaar domein wegenis in domein De Vaint, Steenbergestraat - principiële goedkeuring,Beslissing GR
1512/11/2020Zaak der wegen: heraanleg nieuwe wegenis gedeelte Craenenbroekstraat - goedkeuring infrastructuurdossier.Beslissing GR
1617/12/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg nr. 43 te Glabbeek - voorlopige 
vaststelling van het ontwerp van grafisch plan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
1717/12/2020Zaak der wegen: volledige afschaffing gemeenteweg nr. 44 te Glabbeek - voorlopige 
vaststelling van het ontwerp van grafisch plan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
1817/12/2020Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg nr. 45 te Glabbeek - voorlopige
vaststelling van het ontwerp van grafisch plan. 
Beslissing GR  Rooillijnplan
194/02/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing en verlegging gemeenteweg nr. 40 te Kapellen -
definitieve vaststelling van ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
204/02/2021Zaak der wegen: volledige afschaffing gemeenteweg nr. 79 te Glabbeek - definitieve
vaststelling van ontwerp van grafisch plan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
214/02/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing en verlegging van gemeenteweg nr. 61 te
Glabbeek - definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
2220/05/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing van gemeenteweg 45 te Glabbeek, afdeling Attenrode - definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
239/09/2021Zaak der wegen: volledige afschaffing van gemeenteweg 46 - voorlopige vaststellingvan het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
249/09/2021Zaak der wegen: volledige afschaffing van gemeenteweg  nr. 52 te Glabbeek - voorlopige
goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
259/09/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing van gemeentewegen nr. 73 en 74 en volledige afschaffing gemeenteweg nr. 82 te Glabbeek - voorlopige goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
269/09/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing van gemeenteweg  nr. 81 te Glabbeek - voorlopige goedkeuring
van het ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
279/09/2021Aanvraag omgevingsvergunning: verkavelen van gronden met wegenisaanleg - Binnengebied Baekveld over de zaak der wegen.Beslissing GR  Rooillijnplan
2818/11/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg nr. 47 te Glabbeek -
voorlopige goedkeuring van het ontwerp van grafisch plan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
2923/12/2021Zaak der wegen: volledige afschaffing gemeenteweg nr. 18 te Kapellen - voorlopige goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
3023/12/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing van gemeenteweg 81 te Glabbeek: definitieve goedkeuring van het
ontwerp van rooilijnplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan
3123/12/2021Zaak der wegen: volledige afschaffing van gemeenteweg 46 te Glabbeek: definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
3223/12/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing van gemeentewegen 73 en 74, en volledige afschaffing van gemeenteweg 82 te Glabbeek: definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
3323/12/2021Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing gemeenteweg nr. 43 te Glabbeek - voorlopige vaststelling van het ontwerp van grafisch plan.Beslissing GR  Rooillijnplan
3423/12/2021Zaak der wegen: volledige afschaffing gemeenteweg nr. 44 te Glabbeek - voorlopige vaststelling van het ontwerp van grafisch plan.Beslissing GR  Rooillijnplan
3523/12/2021Zaak der wegen: ministerieel besluit betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek van 4 februari 2021 houdende volledige afschaffing van gemeenteweg nr. 79 te Glabbeek: definitieve vaststelling van het ontwerp van grafisch plan.Ministerieel besluit
3623/12/2021Zaak der wegen: ministerieel besluit betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek van 4 februari 2021 houdende gedeeltelijke afschaffing en verlegging van gemeenteweg nr. 40 te Glabbeek: definitieve vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.Ministerieel besluit
3710/02/2022Zaak der wegen: gedeeltelijke opheffing van gemeenteweg nr. 47 te Glabbeek - definitieve goedkeuring van het ontwerp van grafisch plan.

Beslissing GR
Rooilijnplan

3810/02/2022Zaak der wegen: volledige opheffing van gemeenteweg nr. 44 te Glabbeek - definitieve goedkeuring van het ontwerp van grafisch plan.Beslissing GR
Rooilijnplan
3910/02/2022Zaak der wegen: volledige opheffing van gemeenteweg nr. 18 te Kapellen - definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR
Rooilijnplan
4010/03/2022Zaak der wegen: gedeeltelijke opheffing en verlegging van gemeenteweg nr. 43 te Glabbeek - definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
4119/05/2022Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Centrum-herziening' - voorlopige vaststellingBeslissing GR  Grafisch plan
4224/08/2022Zaak der wegen: ministerieel besluit betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek van 23 december 2021 houdende gedeeltelijke afschaffing van gemeentewegen 73 en 74 tevens houdende volledige afschaffing van gemeenteweg 82 te Glabbeek: definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Ministerieel besluit
4313/10/2022Zaak der wegen: gemeenteweg 43 - opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 10 maart 2022
houdende definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan vanaf heden voor wat betreft het Noordelijk deel van weg nr. 43 en vaststelling door gerechtsdeurwaarder van vrije doorgang,
Beslissing GR
4413/10/2022Zaak der wegen: gedeeltelijke afschaffing en verlegging van gemeenteweg nr. 40 te Kapellen - voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
4513/10/2022Opname in het openbaar domein wegenis in domein de Vaint, Steenbergestraat - voorlopige goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
4613/11/2022Zaak der wegen: ministerieel besluit betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek van 10 februari 2022 betreffende de definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan voor de volledige opheffing van gmeenteweg nr 44.Ministerieel besluit
4717/11/2022Zaak der wegen: gedeeltelijke opheffing en verlegging gemeenteweg nr. 43 te
Attenrode - voorlopige goedkeuring.
Beslissing GR  Rooillijnplan
4830/11/2022Zaak der wegen: ministerieel besluit betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek van 10 maart 2022 houdende de definitieve goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing en verlegging van gemeenteweg nr. 43.Ministerieel besluit
4909/12/2022Zaak der wegen: ministerieel besluit betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Glabbeek van 10 februari 2022 houdende gedeeltelijke opheffing van gemeenteweg nr. 47 te Glabbeek: definitieve goedkeuring van het ontwerp van grafisch plan.Ministerieel besluit
5029/12/2022Vaststelling van vrije doorgang en breedte van gemeentewegen nr. 30, nr. 33, nr. 35, nr. 40 en nr. 58Beslissing GR  Bijlagen
5129/12/2022Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Centrum-herziening' - definitieve vaststellingBeslissing GR  Grafisch plan
5229/12/2022Opname in het openbaar domein wegenis in domein de Vaint, Steenbergestraat - definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan.Beslissing GR  Rooillijnplan
5331/12/2022Zaak der wegen: verdaging gedeeltelijke opheffing en verlegging gemeenteweg nr. 43 te Attenrode - noordelijk deel behandeling dossier definitieve beslissing van het ontwerp van rooilijnplan na openbaar onderzoek.Beslissing GR
5431/12/2022Zaak der wegen: verdaging: intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 13 oktober 2022: Gemeenteweg nr. 43: opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 10 maart 2022 houdende definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan vanaf heden voor wat betreft het Noordelijk deel van weg nr. 43 en vaststelling door gerechtsdeurwaarder van vrije doorgang: goedkeuring.Beslissing GR
5531/12/2022Zaak der wegen: intrekking van de gemeenteraadsbeslissingen van 23 december 2021, 10
maart 2022 en van 13 oktober 2022 m.b.t. het noordelijk deel van Gemeenteweg nr. 43
Beslissing GR
5631/12/2022Zaak der wegen: gedeeltelijke opheffing en verlegging gemeenteweg nr. 43 te Attenrode vanaf heden: definitieve goedkeuring van het ontwerp van rooilijnplan en vaststelling door gerechtsdeurwaarder van vrije doorgang. Beslissing GR
571/03/2023Wegeniswerken: fietspaden Hoeledenstraat - goedkeuring ontwerpplannen, motiveringsnota en
onteigeningsplan.
Beslissing GR  Rooillijnplan 1
Rooilijnplan 2
5813/07/2023Wegeniswerken: fietspade Rode - goedkeuring ontwerpplannenBeslissing GR  Rooillijnplan
5913/07/2023Vaststelling van vrije doorgang gemeentewegen.Beslissing GR
6014/09/2023Vaststelling van vrije doorgang en breedte van gemeentewegen.Beslissing GR
6114/09/2023Aanvraag omgevingsvergunning: ontwikkeling sociaal woonproject wijk Melkroos met aanleg nieuwe wegenis - beslissing over de zaak van de wegen.Beslissing GR Rooillijnplan
6214/09/2023Verkaveling Baekveld: overeenkomst gemeente/Liburni NV/Splendid BVBA: afspraken omtrent de uitvoering van de werken tot aanleg van de nieuwe wegenis.Beslissing GR
Rooilijnplan
6316/11/2023Opname in het openbaar domein van de zijweg gemeenteweg Hoefstraat te Attenrode - voorlopige vaststelling van het ontwerp van rooilijnplan en grondinnemingsplan 

Beslissing GR
Rooilijnplan

6408/02/2024Zaak der wegen: gedeeltelijke verlegging, opheffing en wijziging gemeenteweg nr. 48 te 
Glabbeek-Zuurbemde - voorlopige goedkeuring.

Beslissing GR
Rooilijnplan