Gezamenlijke aankoop stookolie

Het wordt stilaan een mooie traditie...Via een gezamenlijke aankoop van stookolie probeert het OCMW van Glabbeek voor inwoners van de gemeente een fikse korting te bedingen, ongeacht de grootte van ieders bestelling (min. 500 liter). We organiseren deze groepsaankoop drie keer per jaar: in januari, mei en oktober.

Welke zijn de voorwaarden?

 • Na afgifte van het bestelformulier verbindt de inschrijver zich ertoe de bestelde hoeveelheid (minimaal 500 liter) aan te kopen bij de door het OCMW gekozen stookolieleverancier, aan de door deze leverancier geboden groepsprijs. De deelname aan de actie is dan onherroepelijk.
 • De prijs per liter kan nooit hoger zijn dan de officiële maximumprijs op de dag van de bestelling van de stookolie (vrijdag na afsluiten van de bestelperiode).
 • De actie staat enkel open voor particulieren met een adres – en dus ook een stookolietank – in de gemeente Glabbeek.
 • Elke deelnemer dient minimum 500 liter te bestellen. De bestelling geldt voor één adres en één tank. Er wordt geen bijkomende korting gegeven voor grote bestellingen.
 • De betreffende stookolietank dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en moet dus voorzien zijn van de groene dop.
 • De tank moet voldoende capaciteit hebben voor de bestelde hoeveelheid stookolie.
 • Bij afsluiting van de inschrijvingsperiode worden alle gegevens met betrekking tot de grootte van de totale bestelling en het aantal leveringsadressen doorgegeven aan de leveranciers in de ruime omgeving. De leverancier die de laagste prijs per liter opgeeft, zal de levering van de volledige bestelling, aan de overeengekomen prijs, toegewezen krijgen.
 • Het OCMW zal de gekozen leverancier en de prijs per liter stookolie bekend maken via de gemeentelijke website, facebook en per mail voor de deelnemers die een mailadres doorgeven.
 • De levering vindt plaats voor het einde van de maand volgend op de bestelling.
 • Het OCMW van Glabbeek staat enkel in voor het groeperen en het plaatsen van de bestelling. Het OCMW-bestuur is verder geen contracterende partij.
 • Elke deelnemer gaat individueel een contract aan met de gekozen stookolieleverancier en staat persoonlijk in voor de betaling van de factuur, hetzij contant of met bancontact bij de levering, hetzij door overschrijving van het bedrag op de rekening van de leverancier.
 • Het OCMW van Glabbeek is niet verantwoordelijk voor enige contractuele of buitencontractuele tekortkoming vanwege de gekozen leverancier of de deelnemende inwoner.
 • Deelname aan de gezamenlijke aankoop laat het recht op een verwarmingstoelage van het OCMW onverkort bestaan.

Bijkomende inlichtingen?OCMW Glabbeek, contactpersoon: Lotte Kuijken -Tel: 016/77.29.29 -info@ocmw.glabbeek.be