Glabbeek realiseert eerste belangrijke werf van gemeentelijk klimaatactieplan 2030: 100% energieneutraal als gemeente

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030 engageerde Glabbeek zich om de uitstoot van CO2 op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011, met name door een betere energie-efficiëntie (klimaatmitigatie). En door zich aan te passen aan de (huidige en te verwachten) gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Glabbeek was in 2021 één van de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die haar gemeentelijk klimaatactieplan 2030 al klaar had. Meestal staan er in gemeentelijke klimaatplannen heel wat vage intenties en doelstellingen, maar in Glabbeek maakten we een haalbaar en financieel betaalbaar klimaatactieplan op met concrete financieel berekende doelstellingen. En we zullen bovendien als kleine gemeente ruimschoots alle doelstellingen behalen die de Vlaamse overheid heeft uitgebouwd rond 4 werven in hun lokaal energie- en klimaatpact.

De eerste werf die we binnenkort al volledig zullen realiseren is de werf energie waarbij alle gemeentelijke gebouwen duurzaam en energiezuinig gerenoveerd zullen zijn, alle straatverlichting en verlichting van alle sportinfrastructuur in de gemeente vervangen wordt door energiezuinigere LED-lampen en met 744 zonnepanelen gaan we volledig voorzien in de eigen energiebevoorrading van onze gemeentelijke gebouwen. Momenteel worden al deze zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen geplaatst zodat we binnenkort als één van de allereerste gemeente in Vlaanderen energieneutraal zullen zijn. In een tweede fase starten we in 2024 met de plaatsing van nog eens ruim 4.000 zonnepanelen op de daken van de loodsen van het gemeentelijk domein waarmee we ons gemeentelijk project van energiedelen met onze inwoners zullen realiseren. 

Glabbeek was bovendien ook één van de eerste Vlaamse gemeenten die al in 2019 een jaaractieplan opmaakte om alle oude straatverlichting tussen 2020 en 2027 te vernieuwen door een nieuwe slimme energiezuinigere straatverlichting met LED-lampen. In 2020, 2021 en 2022 werd de straatverlichting al vernieuwd in 18 straten en dit jaar vernieuwen we de straatverlichting in volgende 15 straten: Steenbergestraat, Varentstraat, Zuurbemde, Bronstraat, Kapellenstraat, Tafelbosstraat, Tramstraat, Sint-Katarinastraat, Koningsstraat, Groenstraat, Langstraat, Torenstraat, Binnenveld, Attenrodestraat en Butschovestraat. 

Gepubliceerd opmaandag 24 apr 2023 om 15:28