Gratis huisvuilzakken om medische redenen

Het gemeentebestuur besliste in 2014 om een sociale correctie in te voeren voor inwoners die extra veel afval produceren als gevolg van een medische aandoening. Concreet betekent dit dat deze mensen per jaar twee rollen huisvuilzakken gratis krijgen. Meer bepaald geldt deze maatregel voor mensen die lijden aan chronische incontinentie of bij wie een stoma werd geplaatst.

Voorwaarden om deze sociale correctie te bekomen:

  • de aanvraag schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur van Glabbeek tezamen met een medisch attest van de behandelende geneesheer of het ziekenhuis (jaarlijks te vernieuwen)
  • gedomicilieerd zijn in Glabbeek
  • niet permanent in een rust- of verzorgingstehuis verblijven

Meer info: 016 77 29 29 of info@glabbeek.be