Hoe overlast door zwerfkatten aanpakken?

Zwerfkatten zijn, eenvoudig gezegd, katten die geen eigenaar hebben. Ze kunnen zich vrij verplaatsen en voortplanten en leven voornamelijk op openbare plaatsen, in leegstaande gebouwen, plantsoenen of op braakliggende gronden. De meeste van deze dieren waren oorspronkelijk huiskatten. Ze zijn weggelopen of bewust door hun eigenaar op straat gezet. Omdat deze dieren vaak niet onvruchtbaar gemaakt werden, is de kans groot dat dat de populatie aan verwilderde dieren snel toeneemt.  

Vangen, sterilisatie/castratie en terugzetten (TNR-methode: trap-neuter-return) is de enige doeltreffende en diervriendelijke oplossing om het probleem van zwerfkatten aan te pakken. Deze methode is efficiënter dan wegvangen. Wegvangen creëert een vacuüm dat na verloop van tijd weer opgevuld wordt door nieuwe katten. In plaats van minder katten worden het er juist meer. Het vangen en doden van dieren is dus zinloos. Door ze terug te plaatsen, maar er ook voor te zorgen dat ze zich niet meer kunnen voortplanten, ontstaat er een beheersbare groep die minder overlast bezorgt en na verloop van tijd kleiner wordt.

Inwoners die zwerfkatten opmerken, kunnen dit melden aan de gemeentediensten. Wacht hier zeker niet mee tot deze katten de kans gekregen hebben om zich voort te planten, zo wordt het probleem enkel maar groter. De zwerfkatten worden door onze vrijwilligers met speciale vangkooien gevangen en naar de dierenarts gebracht. Daar worden de nodige zorgen toegediend: sterilisatie of castratie, wondzorg, toedienen van medicatie, … De katten worden gemerkt met een knipje in het oor en terug vrijgelaten op de plaats waar ze gevangen zijn.

Goed om weten: indien je een andere kat in je tuin ziet, gaat het niet altijd over een zwerfkat, dit kan ook een kat van een buur zijn . Vraag voor de zekerheid misschien toch even na of de vreemde kat die je opgemerkt hebt, van iemand uit je directe omgeving is. Mocht er wel een tamme huiskat in de vangkooi terecht komen, dat wordt die meteen ter plaatse weer vrijgelaten. 

Meldpunt zwerfkatten: 016/77.29.29 – info@glabbeek.be

Gepubliceerd opmaandag 8 jul 2024 om 14:22