Eerste Hulp Bij Dementie

In het boekje vind je tips, verhalen, specifieke voorbeelden en eenvoudige oefeningen die antwoorden trachten te geven op tal van vragen omtrent het omgaan met dementie in het dagelijkse leven. Het boekje werd ontwikkeld i.s.m. Coponcho en afgetoetst bij mantelzorgers en het Expertisecentrum Dementie.

Welke thema’s komen aan bod?

 

  • Mantelzorgers worden bewust gemaakt van hun mantelzorgsituatie: welke rollen neem je op als mantelzorger? Hoe kijk je als mantelzorger naar de zorg voor een persoon met dementie? En op wie kan je rekenen als mantelzorger?

  • Er wordt aandacht geschonken aan de situatie van de persoon met dementie. Via een checklist kan je nagaan hoe de zorgvrager evolueert op vlak van vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, veranderingen in persoonlijkheid en gedrag, realiteitszin en beoordelingsvermogen. De checklist kan gebruikt worden als handige tool. Je kan hem bv. meenemen naar een gesprek met een arts of een andere professionele zorgverlener.

  • Je vindt tips en omgangstechnieken omtrent communicatie, geheugen, routine, weerstand, afwijkend gedrag en lichaamshygiëne.

  • Last but not least vind je heel veel hulplijnen waar personen met dementie en hun mantelzorgers terecht kunnen voor meer info, advies en ondersteuning.

Voor mantelzorgers en personen met dementie is het boekje gratis. Voor professionele hulpverleners en organisaties vragen we een democratische prijs van €1,5.

Meer informatie over het boekje of bestellen kan

telefonisch 078/77 77 97

of via mail info@steunpuntmantelzorg.be