Ikbeslis

ikbeslis.be over mijn privacy! Onze missie is om elk kind en elke jongere enerzijds bewust te maken van zijn of haar privacy en anderzijds bewust te laten omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.