In 2022 blijft in Glabbeek het aantal verkeersongevallen op het laagste niveau in jaren en waren er 15 inbraken

De politiezone Hageland analyseerde recent de cijfers van het aantal verkeersongevallen en inbraken in 2022 waaruit blijkt dat de verkeersongevallen in Glabbeek stabiel blijven en de laagste in de politiezone blijven. In 2022 waren er 15 inbraken in Glabbeek.   

Ongevallen
Uit de ongevallencijfers van 2022 blijkt dat er in de politiezone in totaal 219 ingevallen waren. Concreet waren er in Geetbets (35 ongevallen), Glabbeek (26 ongevallen), Kortenaken (32 ongevallen), Bekkevoort (40 ongevallen) en Tielt-Winge (86 ongevallen). In de politiezone is er al enkele jaren een stijging van het aantal ongevallen van 172 in 2020, naar 190 in 2021 en 219 in 2022. Maar Glabbeek is intussen al drie jaar op rij niet alleen de gemeente met het minste aantal ongevallen in de politiezone, maar ook de enige gemeente binnen de politiezone waar het aantal verkeersongevallen stabiel blijft op het allerlaagste niveau in jaren. 

In 2022 waren er in Glabbeek 26 ongevallen (16 met stoffelijke schade en 10 met een lichamelijk letsel). Ter vergelijking: In 2021 waren er 22 ongevallen, in 2020 waren er eveneens 22 ongevallen, in 2019 waren er 30 ongevallen, in 2018 waren er 36 ongevallen, in 2017 waren er 48 ongevallen en in 2016 waren er 37 ongevallen. 

Inbraken
In 2022 waren er in Glabbeek 15 inbraken en in de politiezone waren er in totaal 106 inbraken (Tielt-Winge 43 inbraken, Bekkevoort 29 inbraken, Glabbeek 15 inbraken, Geetbets 11 inbraken en Kortenaken 8 inbraken). In 2021 was er uitzonderlijk amper één inbraak in onze gemeente, in 2020 waren er in onze gemeente 4 inbraken, in 2019 waren er 10 inbraken in Glabbeek, in 2018 waren er 8 inbraken, in 2017 waren er 12 inbraken, in 2016 waren er 19 inbraken en in 2015 waren er nog maar liefst 44 inbraken. 

Door de inbrakengolf in 2015 maakten we de voorbije jaren werk van een gemeentelijk actieplan tegen inbraken en merken we vandaag dat het aantal inbraken in onze gemeente opnieuw op het gemiddelde niveau zit van voor de coronajaren. Want het lage inbrakencijfer in 2020 en 2021 is vooral te wijten aan het feit dat veel mensen tijdens corona meer thuis waren. Onze alertheidscampagnes, de inbraakpremie, het afwezigheidstoezicht van de politie tijdens vakanties, infonamiddagen over inbraakpreventie, de verhoogde (anonieme) politiecontroles en intense preventiecampagnes blijven duidelijk hun vruchten afwerpen! Maar we blijven de inwoners toch oproepen om alert te blijven en natuurlijk blijven we hoog inzetten op preventie omdat deze aanpak duidelijk loont tegen rondtrekkende inbrekersbendes. Ook met de ANPR-cameraschilden in de dorpskernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen en op de steenweg slagen we er duidelijk in om onze inwoners nog beter te kunnen beschermen tegen inbraken. Glabbeek blijft met zijn inbrakencijfer in 2022 bovendien één van de gemeenten met het minste aantal inbraken in Oost-Brabant.” 

Meer informatie: Burgemeester Peter Reekmans, burgemeester@glabbeek.be 

Gepubliceerd opvrijdag 28 apr 2023 om 08:32