Inname openbaar domein

Als je bouwt, verbouwt, verhuist of andere werken uitvoert, neem je soms een deel van de openbare weg of het openbaar domein in. Een container, een steiger, een bouwkraan plaatsen of bijvoorbeeld als aannemer een werfzone inrichten of nutswerken uitvoeren. In bijna alle gevallen dien je aansluitend gepaste verkeerssignalisatie te plaatsen. Hiervoor dien je een toelating aan te vragen.

Procedure

Je vraagt de toelating voor de inname van het openbaar domein via het platform Eaglebe. Voor het indienen en opvolgen van je aanvraag dien je een gebruikersaccount aan te maken.

Afhankelijk van het type inname gelden volgende minimum aanvraagtermijnen:

  • Voor een werfzone of nutswerken met signalisatievergunning: minstens 15 werkdagen op voorhand.
  • Plaatsen van een stelling: minstens 22 werkdagen op voorhand.
  • Kleine innames zoals een laad- en loszone, plaatsen van een container, kraan, verhuislift enzoverder: minstens 7 werkdagen op voorhand.

Bij het doorlopen van een online aanvraag inname openbaar domein van het lokaal bestuur Glabbeek zal de aanvrager kennis nemen van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

De aanvraag kan niet succesvol afgerond worden vooraleer de aanvrager expliciet deze algemene voorwaarden aanvaardt en tevens toestemming geeft om zijn contactinformatie te delen via Eaglebe met het lokaal bestuur. De verwerking van deze gegevens zal conform de privacyverklaring gebeuren.

Geef een duidelijke beschrijving van de het soort inname en welke werken zullen worden uitgevoerd:

  •         Locatie
  •         Oppervlakte of concrete impact op bv. de openbare weg
  •         Tijdsduur
  •         Reden van inname zoals verhuis, renovatiewerken ...

Dit vergemakkelijkt het verwerken van je aanvraag.  De afhandeling van je dossier gebeurt digitaal en ontvang je via mail met als afzender “Gemeente Glabbeek via Eaglebe”.

Het is aangeraden om als webbrowser Google Chrome of Firefox te gebruiken.

Goedkeuring

De aanvraag wordt voorbereid door de noodplanambtenaar en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij een goedkeuring kunnen eventuele wijzigingen of voorwaarden worden opgelegd. De goedkeuring met het bijbehorende vergunningsdocument ontvang je per mail en zijn raadpleegbaar via Eaglebe.

Het vergunningsdocument moet gedurende de periode van inname kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde ambtenaar van gemeentebestuur Glabbeek en de lokale politie. Het niet naleven van de gunningsvoorwaarden of het niet aanwezig zijn van de feitelijke vergunning kan leiden tot het intrekken van deze vergunning.

Wanneer je aanvraag wordt afgekeurd dien je een nieuwe aanvraag voor te bereiden die voldoet aan de wettelijke vereisten.