Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Ecowerf - www.ecowerf.be

De opdrachthoudende vereniging EcoWerf is een samenwerkingsverband van 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant, opgericht op 15 december 2003, na afsplitsing van Interleuven.

Bijlagen:
- Oprichtingsakte (pdf, 2.9 MB)
- De statuten (pdf, 2.3 MB)

Riobra - fluvius.be...

Deze organisatie beheert het gemeentelijk rioleringsstelsel. Riobra is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband (vroeger intercommunale).

Bijlagen:
- Gecoördineerde statuten (pdf, 927.6 kB)
- Oprichtingsakte: deel 1 (pdf, 7.3 MB) - deel 2 (pdf, 8.1 MB) - deel 3 (pdf, 7.8 MB)

Interleuven - www.interleuven.be

Interleuven is een 'Intergemeentelijke dienstverlenende Vereniging' conform het decreet.
Een intergemeentelijke samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer gemeenten en OCMW's, die over rechtspersoonlijkheid beschikt, evenals over eigen bestuursorganen.
Ze wordt opgericht en bestuurd op grond van statuten die op vrijwillige basis tussen de betrokken gemeenten worden overeengekomen.

Bijlagen:
- Splitsingsakte (pdf, 854.5 kB)
- Gecoördineerde statuten (pdf, 309.8 kB)
- Statutenwijziging (pdf, 116.3 kB)