Jeugdraad

Jeugdraad

  • Brengt overleg en samenwerking tot stand tussen al wie zich met het jeugdbeleid in de ruimste zin bezig houdt. Zij bevordert hun activiteiten in de ruimste betekenis.
  • Het jeugdbeleid mee vorm geven.
  • De gemeentelijke overheid adviseren in alle aangelegenheden die de jeugd aangaan.
  • Zelf activiteiten organiseren.

Contact

De jeugdraad is bereikbaar via de voorzitter: Fien Goemans, 0493/10.75.80, jeugdraad@glabbeek.be.

Samenstelling Raad van Bestuur (12 leden)

Voorzitter: Fien Goemans

Ondervoorzitter: Caro Vankerkhoven

Secretaris: Wouter Heeren

Bestuursleden: Ricco Dankaerts, Wouter Proesmans, Robin Mommen, Hannelore Vanlessen, Evy Claeskens, Sara-Jane Deputter, Jolien Adriaens, Liesbeth Tuyls en Ina Mathues

Verantwoordelijke Schepen: Hilde Holsbeeks

Samenstelling Algemene Vergadering (15 leden)

  • Verenigingen: Wouter Proesmans, FIen Collin, Hannelore Vanlessen, Evy Claeskens, Sara-Jane Deputter, Jolien Adriaens, Liesbeth Tuyls
  • Deskundigen: Ricco Dankaerts, Fien Goemans (voorzitter)
  • Geïnteresseerde inwoners: Ina Matheus, Caro Vankerkhoven (ondervoorzitter)
  • Politiek afgevaardigden: Melissa Kempeneers, Maarten Meeus, Hilde Vanbrabant