Kindergemeenteraad

Waarom een kindergemeenteraad?

"Kinderen zijn de toekomst" hoort men vaak zeggen.
Wij, als gemeentebestuur, staan voor 200% achter deze slogan!
Kinderen mogen mee nadenken, meepraten en mee beslissen over al de zaken die de kinderen aanbelangen.

Hoe ziet zo'n kindergemeenteraad er uit?

De kindergemeenteraad zal samengesteld worden zoals de gemeenteraad.

Er zullen 17 kindergemeenteraadsleden verkozen worden in de drie verschillende scholen.

Uit deze 17 kindergemeenteraadsleden zal de burgemeester en vier schepenen gekozen worden door middel van het aantal behaalde stemmen. Hun taak is om de vergaderingen van de kindergemeenteraad voor te bereiden en op te volgen wat er met de besluiten van de kindergemeenteraad gebeurt. De kindergemeenteraad komt max 9 keer per jaar samen. De zitting gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wat wordt er van kindergemeenteraadsleden verwacht?

Kindergemeenteraadsleden zijn geïnteresseerd in de werking van de gemeente en willen de meningen van de Glabbeekse kinderen laten horen in de gemeente. Een kindergemeenteraadslid kan duidelijk verwoorden waar de kinderen van zijn (haar) klas of school mee bezig zijn, laat zich informeren door klas- of leeftijdsgenoten en brengt hen op de hoogte van wat er op de raadszitting is besproken. Een kinderraadslid is vrij op de data van de vergaderingen.

Dat de kindergemeenteraadsleden mee mogen werken aan sommige bestaande projecten, advies geven en dat zij ook aanwezig mogen zijn op officiële gebeurtenissen (wapenstilstand, uitreiking medailles enz)

Samenstelling (verkiezingen september 2023)

Kinderburgemeester
Kobe Boogaerts, Gemeenteschool “De Springplank” Glabbeek 

Kinderschepenen

 • Jasper Casteels, Gemeenteschool “De Springplank” Glabbeek
 • Matteo Hoeterickx, Gemeenteschool “De Springplank” Glabbeek
 • Julie Vanden Eynde, Vrije Basisschool “De Kleine Wereld” Kapellen
 • Marie-Julie Reekmans, Vrije Basisschool “De Duizendpoot” Bunsbeek

Kindergemeenteraadsleden

 • Noah Bogaerts, Vrije Basisschool “De Duizendpoot” Bunsbeek
 • Wietse Das, Gemeenteschool “De Springplank” Glabbeek
 • Robbe Deconinck, Vrije Basisschool “De Duizendpoot” Bunsbeek
 • Ümit Demiraslan, Vrije Basisschool “De Kleine Wereld” Kapellen
 • Baptiste Houblon, Vrije Basisschool “De Duizendpoot” Bunsbeek
 • Louis Lebegge, Gemeenteschool “De Springplank” Glabbeek
 • Mila Oostvogels, Gemeenteschool “De Springplank” Glabbeek
 • Elise Peiten, Vrije Basisschool “De Kleine Wereld” Kapellen
 • Aylice Taverniers, Vrije Basisschool “De Kleine Wereld” Kapellen