Gemeentelijk klimaatactieplan 2030 is klaar

Glabbeek is de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die zijn gemeentelijk klimaatactieplan 2030 klaar heeft en het werd op de laatste gemeenteraad bovendien unaniem goedgekeurd. Met heel wat investeringen wil het gemeentebestuur de uitstoot van CO2 in Glabbeek tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011, met name door een betere energie-efficiƫntie (klimaatmitigatie). En door ruimschoots rekening te houden met de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). We behalen als kleine gemeente ruimschoots alle doelstellingen die de Vlaamse overheid met haar lokaal energie- en klimaatpact heeft uitgebouwd rond 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.