Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf de gewenste wijze van begraving of crematie kiezen en het ritueel van de uitvaartplechtigheid. Deze keuze kan ten alle tijde worden gewijzigd. Voor minderjarige kinderen, is het één van de ouders die dit voor hun kan vastleggen.

Er zijn de volgende mogelijkheden van lijkbezorging:

 • Begraving
 • Crematie met begraving van as op de begraafplaats
 • Crematie met bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • Crematie met uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • Crematie met uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • Crematie met begraving van de as op een andere plaats
 • Crematie met bewaring van de as op een andere plaats
 • Crematie met uitstrooiing op een andere plaats

Voor de uitvaartplechtigheid zijn er de volgende rituelen:

 • Volgens de Katholieke godsdienst
 • Volgens de Protestantse godsdienst
 • Volgens de Anglicaanse godsdienst
 • Volgens de Orthodoxe godsdienst
 • Volgens de Joodse godsdienst
 • Volgens de Islamitische godsdienst
 • Volgens de Vrijzinnige levensovertuiging
 • Volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

Je ondertekent de verklaring met jouw keuze op de bevolkingsdienst en krijgt daarvan een ontvangstbewijs. De keuze wordt bijgehouden in het bevolkingsregister.

Indien er geen laatste wilsbeschikking werd geregistreerd, mogen de nabestaanden beslissen over de wijze van begraving of crematie en de plechtigheid.

Indien de as buiten de begraafplaats moet worden bewaard, begraven of uitgestrooid, moet dit ook voor het overlijden schriftelijk worden vastgelegd.