Landbouwgrond te koop

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) te Glabbeek gaat over tot de verkoop van een perceel landbouwgrond gelegen te Vissenaken, achtste afdeling, gelegen Groot Gunningen, gekend ten kadaster onder sectie A, nummer 0085AP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 34 are 90 centiare. Het goed is vrij van gebruik.

Voor meer informatie, evenals inzage in het schattingsverslag, kunnen kandidaat-kopers zich wenden tot het kantoor van de geassocieerde notarissen Smets & Denruyter te Glabbeek, Tiensesteenweg 170, op het nummer 016/77.70.16  of via email aan notaris@notariaatglabbeek.be

Gelet op het feit dat het lokale bestuur de algemene principes van transparantie, gelijkheid, mededinging, en publiciteit moet respecteren, waarbij alle geïnteresseerde kopers de kans moeten krijgen om mee te dingen, zal er worden gewerkt met biedingen onder gesloten omslag. 

Geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen door dit te overhandigen in een gesloten omslag op gezegd notariskantoor. De biedingen kunnen worden uitgebracht gedurende een periode van twee weken, ingaand op 12 juni 2023, om te eindigen op 26 juni 2023 , tijdens de kantooruren. 

Een uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend voor de kandidaat-koper. Na de biedingsperiode zullen alle omslagen worden geopend en wordt er beslist om al dan niet te verkopen aan de meest biedende. 
Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld “het hoogste bod + één euro”) zijn nietig en zullen niet in overweging worden genomen.

Gepubliceerd opwoensdag 17 mei 2023 om 09:46