Lekkende stookolietank in de grond?

Oude buiten gebruik gestelde stookolietanks kunnen vroeg of laat beginnen lekken. Zo ontstaat ernstige vervuiling van de bodem en/of het grondwater. Deze lege stookolietanks bevatten immers nog stookolieresten. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Om dit mee op te vangen, neemt de gemeente deel aan het project “Tankslag” van InterLeuven.

Voor meer informatie kan u terecht op https://www.interleuven.be/index.php?option=com_content&view=article&id=171:tankslag&catid=43:milieu&Itemid=241

Gepubliceerd opdonderdag 24 jun 2021 om 15:27