Lokale adviescommissie (LAC) gas & elektriciteit, water en wonen

De Lokale adviescommissie (LAC) moet samenkomen als de sociale leverancier de toevoer van water, gas of elektriciteit wil afsluiten. De LAC nodigt je uit om aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst kan je nog trachten tot een regeling te komen. Je kan de LAC ook vragen om je terug aan te laten sluiten. Ook dan moet een vergadering bijeengeroepen worden.