Mantelzorg

Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor anderen die hulp nodig hebben. Zorgen voor een ziek medemens is zo oud als de straat. Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren wel: mantelzorg! Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en de persoon die hij/zij helpt. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Om de mantelzorger te bedanken voor de hulp, kan de zorgbehoevende voor hem of haar bij het OCMW een mantelzorgpremie aanvragen.