Milieu

Milieudienst

De milieudienst is bevoegd voor:

  • Vergunning voor het verkopen en bewaren van vuurwerk
  • Putwateranalyses

Subsidies