Milieuadviesraad

De milieuadviesraad, of MAR zoals hij meestal wordt genoemd, is een groep van actieve inwoners en afgevaardigden van verenigingen die maandelijks vergadert om het milieu- en natuurbeleid van onze gemeente te bespreken. De milieuadviesraad geeft over uiteenlopende onderwerpen advies aan het college van burgemeester en schepenen. Dit kan zowel op vraag van het bestuur als op eigen initiatief van de milieuraad.

Inwoners die wensen toe te treden tot de gemeentelijke milieuadviesraad nemen best contact op met de voorzitter van deze raad.

Contacteren

De MAR is bereikbaar via de voorzitter: Jan Vanderseypen, 0495/24.21.22, milieuadviesraad@glabbeek.be

Samenstelling

Voorzitter: Jan Vanderseypen

Ondervoorzitter: Regine Dereze

Jeroen Adriaens (Landelijke Gilde)

Peter Collaerts (Natuurpunt Glabbeek)

Guy Vandepoel (Boerenbond)

Annemie Everaerts (school Bunsbeek)

Michel Marteau (tuinbouwer)

Dirk Maes (geĂ¯nteresseerde inwoner)

Luc Lambrechts (Gecoro)

Liesbet Tuyls (Wildbeheerseenheid Velpedal)

Johnny Reweghs (deskundige)

René Vanschoubroek (Landelijke Gilde)

Ronny Vergeylen (Dorpspartij)

Dirk Fremaut (CD&V)

Stef Vinckier (SamenGROEN)

Bevoegd schepen: Kris Vanwinkelen, kris.vanwinkelen@glabbeek.be

Bevoegd ambtenaar en secretaris: -