Mindermobielencentrale

De Minder Mobielen Centrale (kortweg MMC) zorgt ervoor dat mensen met verplaatsingsproblemen toch op hun bestemming geraken. Hierbij denken we aan mensen in een sociale noodsituatie of aan mensen die door hun leeftijd of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.De MMC zorgt dan voor vervoer om allerlei redenen: familiebezoek, kapper, tandarts, boodschappen…
Let wel: de MMC is niet bedoeld als ziekenvervoer.

De centrale kan niet zorgen voor onmiddellijk vervoer, de aanvraag dient minstens twee dagen vooraf te gebeuren.

Voor de gebruikers van de MMC

Gebruikers dienen een inkomen te hebben dat lager ligt dan tweemaal het leefloon. Dit wordt bij de inschrijving nagekeken door de maatschappelijk assistente van het OCMW. Voor het aangevraagde traject mag geen openbaar vervoer voorhanden zijn, tenzij de toestand van de aanvrager het gebruik ervan onmogelijk maakt.

Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar voor 1 persoon en 18 euro per koppel of samenwonenden. Indien u pas in de tweede helft van het jaar aansluit, betaalt u ook maar de helft van het inschrijvingsgeld.

Er wordt 0,40 euro per km aangerekend, vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug.

Voor de chauffeurs van de MMC

Wie over een wagen beschikt en telefonisch bereikbaar is, kan zich opgeven als vrijwilliger–chauffeur voor de MMC.

De onkosten worden vergoed aan 0,40 euro per km en dit steeds gerekend vanaf uw thuisadres en terug.

Er is een omniumverzekering georganiseerd door de organisatie Mobitwin - Gent. De premie wordt betaald door het OCMW.

Hoe werkt de MMC?

Wie lid wil worden neemt contact op met de Sociale Dienst van het OCMW, hetzij telefonisch, hetzij persoonlijk.

Enkel leden van de MMC kunnen een rit aanvragen. Zij doen dit telefonisch. Wij noteren de aanvraag en zoeken een chauffeur die de gevraagde rit kan doen. Nadien krijgt de aanvrager telefonisch een bevestiging.

De vergoeding van 0,40 euro per km moet contant betaald worden aan de chauffeur.

Contactgegevens:

Ritten aanvragen: Lotte Kuijken, 016 77 29 29

Aanmelden als nieuwe chauffeur of gebruiker: Pascale Cornelis, 016 77 28 72