Mis geen premies en zorg voor de juiste ondernemingsgegevens!

De Economische Inspectie van de FOD Economie stelt vast dat de gegevens van 1 op de 5 ondernemingen niet correct of volledig zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Juiste gegevens in de KBO-databank zijn nochtans voor elke onderneming belangrijk. Wat veel ondernemingen niet weten, is dat ze een groot deel van de gegevens gratis kunnen aanpassen via My Enterprise.

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt ze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een uniek identificatienummer van 10 cijfers (vroeger het btw-nummer).

Waarom is het belangrijk dat de gegevens in de KBO juist en up-to-date zijn?

De KBO-databank is het centrale punt voor de gegevens van jouw onderneming of vestigingseenheid en wordt gebruikt door verschillende overheidsdiensten zoals de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA), Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV ), maar ook gemeenten, politiediensten …

Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen dus leiden tot verkeerde conclusies bij overheidsdiensten en onnodige administratie en kosten met zich meebrengen. Zo loop je premies of subsidies mis als je gegevens niet correct zijn of betaal je te veel belastingen.

Ook voor je klanten of leveranciers is het belangrijk om een goed beeld van je onderneming te hebben. Zij kunnen je publiek toegankelijke gegevens gratis opzoeken in de Public Search-functie van de KBO. Oude of foutieve informatie geeft geen goede indruk van je onderneming.
Controle op correcte inschrijving in de KBO

De Economische Inspectie van de FOD Economie gaat bij iedere controle steevast na of de gegevens van de onderneming juist en volledig in de KBO zijn ingeschreven. Uit die controles blijkt dat de gegevens van zowat 1 op de 5 ondernemingen niet correct of niet volledig zijn in de KBO. Het gaat vooral om volgende onjuiste of onvolledige info:

  • toevoegen van nieuwe vestigingseenheden;
  • aanpassen van het adres van vestigingseenheden na een verhuis;
  • stopzetten van oude vestigingseenheden;
  • onvolledige activiteitencodes (economische activiteiten) of activiteitencodes die niet meer van toepassing zijn.

Gratis aanpassingen via My Enterprise

Een deel van de aanpassingen van de gegevens van jouw onderneming in KBO kun je zelf kosteloos uitvoeren via de online toepassing My Enterprise. Welke gegevens je zelf kan aanpassen, hangt af van de rechtsvorm van je onderneming. Een overzicht vind je op onze website.
Wat met de gegevens die niet in het overzicht staan?

Er zijn natuurlijk ook een aantal gegevens, zoals het adres van je onderneming, die je als ondernemer niet zomaar zelf kunt aanpassen. Het gaat dan over data die overheidsinstanties of ondernemingsloketten beheren. Om je als ondernemer op weg te helpen, kan je via My Enterprise opzoeken bij welke dienst je daarvoor terecht kan.
Wat moet ik doen als ik stop met mijn zaak?

Wanneer je beslist om je zelfstandige activiteit te beëindigen, moet je je onderneming ook stopzetten in de KBO. Blijft je onderneming actief staan in KBO, dan kan het zijn dat heffingen en taksen aangerekend worden en dat je sociale bijdragen moet betalen.

Neem dus zeker een kijkje op My Enterprise zodat je kan zien waar je terecht kunt om je onderneming stop te zetten.

Meer info?

Heb je nog vragen, contacteer dan ons Contact Center op het gratis nummer 0800 120 33 of via het e-mailadres: info.eco@economie.fgov.be.

Gepubliceerd opvrijdag 21 mei 2021 om 14:52