Mobiliteit

Uitdiepen en verbreden van het mobiliteitsplan

De gemeente is autonoom bevoegd voor de uitbouw van het gemeentelijke mobiliteitsbeleid.

Zo kan ze bijvoorbeeld een verkeersveiligheidsbeleid uittekenen, schoolomgevingen verkeersveiliger maken, een lokaal fietsroutenetwerk uitbouwen, een trage wegenplan opmaken ...

Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is dus cruciaal.

Het huidig mobiliteitsplan werd in de zitting van 14 juni 2012 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad.

Focus op trage wegen in Glabbeek

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Denk bijvoorbeeld aan kerkwegels, buurtwegen, jaagpaden, oude treinverbindingen ... Veel van deze trage verbindingen zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik gemaakt.

De vraag groeit om een nieuw aantal trage wegen opnieuw een functie te geven. Zo kunnen kinderen en volwassenen veiliger naar school of werk fietsen, wordt een wandeling met de hond of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner.

Vrijwilligers hebben de trage wegen in de gemeente beschreven en in kaart gebracht. Het terreinonderzoek en de evaluatie waren zeer arbeidsintensief, de verschillende deelgemeenten hebben namelijk heel wat trage wegen.

Hier kan je het resultaat van al dat werk raadplegen.

Met de kennisgeving van de adviesnota op 15 november 2012 aan de gemeenteraad sluiten we de inventarisatie en de visievorming af van het project Trage Wegen. De werkgroep Trage Wegen en de verkeersraad hebben hierin veel tijd en werk geïnvesteerd, onder deskundige leiding van vzw Trage Wegen. Nu ligt er een kostbaar en nuttig instrument klaar om het trage wegenbeleid in Glabbeek verder vorm te geven en concreet om te zetten in acties.

Raadpleeg hier de Atlas Der Buurtwegen.