Moeilijkheden om je energiefacturen te betalen: doe beroep op het nieuw gemeentelijk energienoodfonds!

De OCMW-raad van 10 februari 2022 bekrachtigde de beslissing van het Vast Bureau van het OCMW voor de oprichting van een gemeentelijk energienoodfonds. Met dit nieuw gemeentelijk energienoodfonds kunnen we als OCMW onmiddellijk terugvorderbare steun of renteloze leningen aan inwoners geven (na financieel onderzoek door de sociale dienst) die tijdelijk in financiële nood zouden terechtkomen voor zowel elektriciteit, gas en mazout.  

Belangrijk aan dit nieuw gemeentelijk energienoodfonds is dat we niet alleen kwetsbare inwoners die beroep kunnen doen op het sociaal tarief van de hogere overheden kunnen ondersteunen. Maar dat alle inwoners met een (tijdelijk) financieel probleem om hun gas, mazout en elektriciteit te kunnen betalen in aanmerking komen. Elke aanvraag wordt uiteraard grondig onderzocht door de sociale dienst, er wordt dossier per dossier een oplossing uitgewerkt en de toewijzingen gebeuren door het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD). Belangrijk voor de goedkeuring van elke aanvraag is wel dat de aanvrager kan aantonen dat de financiële nood ontstaan is door hogere energiefacturen waardoor het inkomen en eigen vermogen onvoldoende is. 

Veel mensen hebben nog vaak veel te veel schroom om naar het OCMW te komen, maar dit is nu éénmaal echt onze kerntaak: inwoners in alle discretie helpen in moeilijke periodes. We willen met dit energienoodfonds vooral betalingsproblemen die leiden tot aanmaningskosten en deurwaarderskosten voorkomen in een periode waar sommige inwoners gewoonweg de rekeningen niet meer kunnen betalen. 

Inwoners met problemen kunnen contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW via 016/77 28 70 of met schepen van OCMW Tom Struys, tom.struys@glabbeek.be

Gepubliceerd opmaandag 14 feb 2022 om 09:50