Natuurpunt en gemeentebestuur planten samen 1500 nieuwe bomen in Glabbeek

Op zondag 4 februari 2024 gingen heel wat leden van Natuurpunt Glabbeek samen met de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden al vroeg in de ochtend aan de slag met het planten van nieuwe bomen. Natuurpunt kocht de voorbije periode 3 percelen grond aan om te kunnen beplanten als nieuw bos. Concreet gaat het over 300 nieuwe bomen op een perceel van 32 are naast het Hulsbos in Attenrode-Wever dat in natuurgebied ligt, 300 nieuwe bomen op een perceel van 28 are in het natuurgebied van de Vossel – De Zeyp in Attenrode en 900 nieuwe bomen op een perceel van 90 are in de Ruekenbosstraat in Bunsbeek. Het gemeentebestuur gaf Natuurpunt eerder al subsidies voor het aankopen van gronden om te bebossen.  Bovendien worden er in Glabbeek enkel nieuwe bossen aangeplant in natuurgebied of op percelen die de landbouw zelf afstoot wegens te weinig rendabel. Binnen twee weken op zondag 18 februari worden er nog eens 300 bomen geplant in het geboortebos dat in natuurgebied in Zuurbemde ligt.

Ons gemeentelijk bosplan waarmee we tegen 2030 in totaal maar liefst 20 hectare nieuw bos zullen realiseren, is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan om de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 fors terug te dringen. Onder Dorpspartijbeleid voeren we bovendien een betaalbaar, haalbaar, groen en landbouwvriendelijk gemeentelijk beleid, zonder dat onze lokale landbouwer waardevolle landbouwgronden worden afgepakt. Alle percelen waarop nieuwe bossen in ons dorp voorzien zijn liggen allemaal in natuurgebied of zijn percelen die de landbouw zelf afstoot omdat ze te weinig rendement opleveren of gelegen zijn in natte gebieden. Tegen eind dit jaar zullen we in totaal op amper 10 jaar voor ruim 18,1 hectare nieuwe bossen hebben aangeplant, waardoor we ruimschoots onze doelstelling van 20 hectare nieuw bos in 2030 zullen behalen.

Gepubliceerd opmaandag 5 feb 2024 om 08:14