Nieuw gemeentelijk reglement beschermd graven van alle oorlogsslachtoffers uit WO I en WO II

Op de gemeenteraad van 17 november '22 werd het reglement op de begraafplaatsen aangepast. Hierin zijn nieuwe bepalingen opgenomen voor bescherming en vrijstelling van retributie voor graven van alle oorlogsslachtoffers uit beide wereldoorlogen.

Tot 2012  waren in Glabbeek enkel graven van gesneuvelde soldaten tijdens beide oorlogen vrijgesteld van retributie. In 2014 werd dit al uitgebreid naar alle graven van soldaten die sneuvelden en oud strijders die de oorlog overleefden. Maar nu gaan we als gemeentebestuur nog verder en worden alle grafconcessies of urneconcessies van gesneuvelde soldaten, oud-strijders, verzetsstrijders, en politieke gevangenen/weggevoerden naar concentratiekampen volledig vrijgesteld van een retributie en beschermd. 

De graven zijn beschermd voor onbepaalde duur en enkel bij jarenlange verwaarlozing waardoor de grafsteen volledig beschadigd is kan het gemeentebestuur beslissen om een graf te verwijderen.

Ligt er een (voor)ouders die een oorlogsslachtoffer was op één van onze kerkhoven, contacteer dan de gemeente! 

Om de vrijstelling en bescherming te bekomen voor bestaande graven volstaat het dat u als familielid een bewijs van de overledene zijn/haar statuut tijdens de oorlog aan de dienst bevolking kan bezorgen. Voor nieuwe begravingen dient het bewijs bezorgd te worden bij de aanvraag van een grafconcessie. 

Meer info: dienst bevolking, 016/77.29.29 of bevolking@glabbeek.be

Gepubliceerd opdinsdag 8 nov 2022 om 08:28