Nieuwe coronamaatregelen met onmiddellijke ingang

Het federaal overlegcomité heeft een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.

Private bijeenkomsten
Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is. Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. 

Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.


Horeca-activiteiten
Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.


Discotheken en dancings
Discotheken en dancings dienen te sluiten.


Publieke evenementen
Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.

Publieke evenementen buiten: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.
Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.


Handelsbeurzen
Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.
De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.


Sportwedstrijden
Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.


Leerplichtonderwijs
De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:
• Verplichte mondmaskerdracht;
• Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
• Het uit elkaar houden van klasgroepen;
• Opsporen van hoogrisico-contacten;
• Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.


Jeugdactiviteiten
De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.


Telethuiswerk
De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.
De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Gepubliceerd opmaandag 29 nov 2021 om 08:37