Glabbeek investeert 585.000 euro in sportclubs met eigen terreinen

Op de gemeenteraad van 8 juli 2021 zal op voorstel van de Dorpspartijmeerderheid al een eerste schijf van 350.000 euro investeringssubsidies en renteloze leningen goedgekeurd worden voor sportclubs met eigen terreinen. Eerder zorgde het gemeentebestuur er voor dat het oefenterrein van de Gunningenruiters in Attenrode-Wever, het oefenterrein van de hondenschool in Kapellen en de voetbalterreinen van Glabbeek en Bunsbeek die zonevreemd lagen via een GRUP een nieuwe ruimtelijke bestemming als recreatiezone kregen, waardoor de clubs na jaren eindelijk rechtszekerheid kregen. Daardoor zijn er nu ook investeringen mogelijk door de clubs in hun eigen terreinen. De gemeente voorziet met haar sportinfrastructuurplan de komende jaren in totaal voor maar liefst 585.000 euro gemeentelijke steun in de terreinen van de voetbalclubs van Bunsbeek en Glabbeek, de hondenschool Kapellen en de ruitervereniging Gunningenruiters in Attenrode-Wever. Deze financiële steun vanuit de gemeente bestaat concreet uit 420.000 euro investeringssubsidies en 165.000 euro renteloze leningen op een termijn van 15 jaar. De komende dagen krijgen de sportclubs al een eerste schijf van 350.000 euro, de rest krijgen zij gespreid de komende jaren zoals opgenomen werd in het sportinfrastructuurmeerjarenplan. 

De hondenschool in Kapellen krijgt een investeringssubsidie van 25.000 euro voor de uitbreiding van hun lokalen en ook hun parking wordt vernieuwd bij de heraanleg van de Dorpsstraat in 2022. De Gunningenruiters krijgen een investeringssubsidie van 175.000 euro en een renteloze lening van 75.000 euro voor de aanleg van een nieuwe ruiterpiste met Finse piste. De voetbalclub van Bunsbeek krijgt in totaal 75.000 euro investeringssubsidies en een renteloze lening van 40.000 euro voor het vernieuwen van hun terrein en infrastructuur. Een eerste schijf van 30.000 euro krijgen zij nu al onmiddellijk. De voetbalclub van Glabbeek krijgt in totaal 145.000 euro investeringssubsidies en een renteloze lening van 50.000 euro voor de vernieuwing van hun infrastructuur en hun terrein. Ook zij krijgen nu onmiddellijk al een eerste schijf van 25.000 euro uitbetaald. Daarnaast gaan we ook subsidies uit het toekomstfonds van Fluvius gebruiken om de verlichting van deze vier sportterreinen heel wat energiezuiniger te maken. Ook de parking aan de sporthal zal langs de steenweg uitgebreid worden, waardoor deze kan gebruikt worden door de voetbal van Glabbeek. Bij de heraanleg van de N29 komt er ter hoogte van de nieuwe parking aan de sporthal en de voetbal een veiligere oversteekzone. Ook de voetbal van Bunsbeek gaat hun parking volledig vernieuwen.

De gemeente heeft met het sportinfrastructuurmeerjarenplan extra middelen vrijmaakt om te investeren in eigen sportterreinen, maar ook in de eigen terreinen van onze lokale sportclubs. We kiezen hierbij voor een combinatie van investeringssubsidies en renteloze leningen aan de clubs. Dit is nu financieel mogelijk geworden omdat we voor heel wat andere projecten meer subsidies naar Glabbeek konden halen dan we aanvankelijk verwacht hadden. Nooit eerder werd er in Glabbeek zo fors geïnvesteerd in sportinfrastructuur met steun van de gemeente. Met dit initiatief willen we vooral ook onze sportclubs die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis een mooie doorstart geven in nieuwe accommodatie zodat ze ook in de toekomst kunnen blijven groeien.

Gepubliceerd opvrijdag 9 jul 2021 om 14:31