Bloemenhulde voor burgerslachtoffers uit Attenrode tijdens WO II

Op zaterdag 30 juli 2022 hield het gemeentebestuur van Glabbeek na de processiemisviering een bloemenhulde aan het graf van de drie inwoners (op het kerkhof van Attenrode) die 78 jaar geleden werden opgepakt tijdens razzia’s in Meensel-Kiezegem en omkwamen in concentratiekampen. Burgemeester Peter Reekmans, eerste schepen Kris Vanwinkelen, gemeenteraadsleden Yvette Sterkendries en Jonas Vangroenendael hielden samen met voorzitter Vital Craeninckx van NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 en de directeur van het Museum44 een bloemenhulde aan het grafmonument voor de kerk van Attenrode. Eerste schepen Kris Vanwinkelen en tevens voorzitter van Attenrode Kermis hield een herdenkingsrede over de gebeurtenissen in deze deelgemeente 78 jaar geleden. Enkele jaren geleden werd de processietraditie in Attenrode terug heropgestart door het kermiscomité. En jaarlijks herdenken we in het kader van Glabbeek Herdenkt ons dorp tijdens WO II ook de oorlogsgebeurtenissen tijdens Attenrode kermis in het laatste weekend van juli 1944. 

In het zicht van de nakende bevrijding, werd op zondag 30 juli 1944 in buurgemeente Meensel de pro-Duitse Gaston Merckx door drie leden van de weerstandsgroep "Gewapende Partizanen” doodgeschoten toen hij onderweg was naar de kermis in Attenrode. Zijn moeder zwoer wraak en eiste honderd gijzelaars voor de dood van haar zoon. Tijdens twee vergeldingsrazzia’s in Meensel-Kiezegem werden 4 mensen ter plekke vermoord en 63 stierven in concentratiekampen. Ook twee burgers uit Attenrode werden opgepakt tijdens deze Duitse represaillerazzia’s te Meensel en stierven in concentratiekampen: August Vanhellemont in Swesing en Justin Bollen in Wolfenbuttel. En later werd ook nog August Vandenberg uit Attenrode opgepakt en naar een concentratiekamp gebracht, hij stierf in Elrich.

Gepubliceerd opdonderdag 4 aug 2022 om 10:20