Gemeentebestuur reikte 11 eretekens uit tijdens feestelijke zitting van de gemeenteraad

Op een feestelijke zitting van de gemeenteraad op donderdag 9 maart 2023 werden er eretekens in de nationale orden en burgerlijke eretekens uitgereikt aan meerdere (gewezen) mandatarissen. Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Glabbeek heeft de Koning recent bij Koninklijk Besluit eretekens in de nationale orden toegekend aan 6 gewezen mandatarissen van de gemeente Glabbeek. De Gouden Palmen der Kroonorde werden verleend aan gewezen burgemeester en ere-schepen Jos Vicca, ere-schepen Jean-Louis Deracourt, ere-schepen Greet Holsbeek, ere-schepen Roger Raeymaekers en ere-OCMW-voorzitter George Arnauts. Ere-OCMW-voorzitter Arthur Merckx werd benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. 

En er werden ook aan 5 (gewezen) mandatarissen burgerlijke eretekens uitgereikt doordat ze meer dan 25 of 35 jaar actief waren/zijn als mandataris. Burgemeester Peter Reekmans, gemeenteraadslid Maria Saelmaekers, ere-schepen Greet Holsbeek en ere-OCMW-voorzitter Georges Arnauts kregen de burgerlijke medaille 1ste klasse en ere-burgemeester Arseen De Coster kreeg het burgerlijk kruis 1ste klasse. 
De Gouden Palmen van de Kroonorde zijn de hoogste onderscheiding in de nationale orden van eretekens die een schepen en gemeenteraadslid kan krijgen na minimaal 20 jaar dienst als gemeenteraadslid, waarvan minimaal 5 jaar als schepen. En naast burgemeesters worden ook gewezen OCMW-voorzitters met een staat van dienst van minimaal 15 jaar benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Burgerlijke eretekens worden uitgereikt voor het bekleden van een mandaat minimaal 25 of 35 jaar. Na 25 jaar krijgt men een burgerlijke medaille 1ste klasse en na 35 jaar het burgerlijk kruis 1ste klasse. Tijdens een feestelijke zitting van de gemeenteraad op donderdag 9 maart werden deze eretekens uitreiken aan de gehuldigde (gewezen) mandatarissen. Nadat ikzelf enkele jaren geleden al op zeer jonge leeftijd een ridderorde kreeg, mag ik nu na 25 jaar mandaat ook al de burgerlijke medaille in ontvangst nemen.

Gepubliceerd opvrijdag 10 mrt 2023 om 07:53