Schade aan teelten

Wanneer ongunstige weersomstandigheden zich voordoen kunnen teelten schade oplopen. Merk je schade op, dan kan je een aanvraag indienen om deze officieel vast te stellen. Via deze weg roept de gemeente op om deze aangiften zeker te registreren via de correcte weg. 

Voor meer informatie kan u terecht op www.glabbeek.be/schade-aan-teelten en www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/schade-melden-bij-het-vlaams-rampenfonds

Gepubliceerd opvrijdag 22 sep 2023 om 11:09