OCMW

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) heeft als taak om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Iedere inwoner van de gemeente kan bij het centrum terecht voor hulp of informatie.

De dienstverlening gebeurt met respect voor ieders politieke, ideologische en godsdienstige overtuiging, afkomst, geslacht, huidskleur, en nationaliteit.

We helpen je graag bij het zoeken naar een gepaste oplossing voor je problemen. De hulpverlening is volledig gratis en elk gesprek is strikt vertrouwelijk.

Klik door naar de overzichtspagina van het OCMW of naar volgende onderdelen: