Openbaarheid van bestuur / participatie

Om je beter te betrekken bij het beleid, heb je recht op duidelijke en objectieve informatie. Het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur regelt het inzagerecht van de bevolking, onder meer op het niveau van de gemeenten.

Actieve en passieve openbaarheid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

 

Actieve openbaarheid

Het bestuur neemt zelf initiatieven om informatie te geven over het gemeentelijk beleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de gemeente als bestuursorgaan via brochures en informatiebladen, het beknopt verslag van de gemeenteraad, enz.)

 

Passieve openbaarheid

Je hebt als burger inzagerecht en je kan de gemeente om uitleg vragen. Zo kun je vragen om de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen, enz. in te kijken.

 

Praktisch

Je doet je aanvraag schriftelijk per aangetekende brief, per fax, per digitaal formulier onderaan deze pagina, of je overhandigt ze persoonlijk. In je aanvraag staat duidelijk:

  • je naam en correspondentieadres
  • de aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt je aan: Mevrouw Kristine Wauters, Algemeen Directeur, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek.

Meer volledige informatie hierover vind je in het decreet vanaf artikel 17.

Participatiereglement

Het bestuur voorziet een aantal mogelijkheden voor inspraak en burgerparticipatie. Deze worden beschreven in het participatiereglement.