Participatie

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de mening van zijn burgers. Daarom zijn er verschillende manieren om je stem te laten horen om het beleid mee te helpen vormgeven. We streven naar een dialoog tussen bestuur en bevolking om te komen tot gedragen oplossingen die door de meeste mensen kunnen aanvaard worden.

Participatie