Pensioenaanvraag

De pensioenaanvraag kan ten vroegste één jaar voor de aanvangsdatum gebeuren.

Inlichtingen

De zitdag voor pensioenen van werknemers en zelfstandigen: Sociaal Huis Tienen, Kabbeekvest 110 3300 Tienen. Hier kan je elke eerste dinsdag van de maand terecht van 09u00 tot 12u00 en van 13u15 tot 15u30.

Je kan ook altijd terecht in het gewestelijk kantoor Vlaams-Brabant en Brussel te Zuidertoren, 1060 Brussel. Dit elke maandag tot vrijdag van 09u00 tot 11u30 en van 13u30 tot 16u00.

! Als preventieve maatregel tegen het coronavirus zijn alle Pensioenpunten tot nader order gesloten.

Het dossier kan steeds geraadpleegd worden via my pension.

Rijksdienst voor werknemerspensioenen

Zuidertoren
1060 Brussel

Gratis nummer: 1765

Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Vaartstraat 54
3000 Leuven

Algemeen nummer: 016/31.47.11