Permanent onttrekkingsverbod voor kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in onze provincie

De voorbije jaren werd Vlaanderen meermaals geconfronteerd met periodes van droogte en waterschaarste. Om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen, gaan op 1 januari 2022 een aantal maatregelen van kracht. Onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop moet je vanaf dan melden. Voor een aantal kwetsbare waterlopen komt er een onttrekkingsverbod.

Meer info:

Gepubliceerd opdonderdag 23 dec 2021 om 09:30