plannen: GRS/RUP/RO

Plannen: GRS/RUP/RO, ...

  1. Gemeentelijk structuurplan
  2. Ruimtelijke uitvoeringsplan (rup) centrum Glabbeek
  3. Ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) RWZI Bunsbeek
  4. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein Craenenbroekstraat (2012)
  5. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitbreiding lokaal bedrijventerrein Craenenbroekstraat (2014)
  6. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde recreatie'
  7. Gemeentelijke beplantingsverordening (pdf, 769.1 kB)