Planning riolerings- en wegenwerken Doelaagstraat – Oude Bronstraat

Werken van 19 juni tot 14 juli (bouwverlof)

Plaatsing van de nieuwe riolering en aansluiten van de huizen op de nieuwe riolering.
Plaatselijk verkeer blijft mogelijk buiten de werkuren via de aangebrachte tijdelijke steenslag. 

Bouwverlof van 14 juli tot 6 augustus

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk via de aangebrachte steenslag zodat alle huizen bereikbaar blijven tijdens het bouwverlof.

Werken na het bouwverlof

Augustus – september

-    Aansluiten van de laatste huizen op de nieuwe riolering.
-    Aanbrengen van de onderfundering + plaatsen boordstenen. 
Tijdens het plaatsen van de boordstenen zijn de opritten van de woningen tijdelijk niet bereikbaar gedurende een 10-tal dagen (de aannemer verwittigd alle bewoners als deze werken starten). Plaatselijk verkeer buiten de werkuren blijft steeds mogelijk via de aangebrachte steenslag met uitzondering van de inritten gedurende 10 dagen. 

Eerste twee weken van oktober

-    Aanbrengen van de fundering: de tijdelijke steenslag wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe definitieve fundering. 
Plaatselijk verkeer buiten de werkuren blijft steeds mogelijk. 

-    Plaatsing van roostergoten in het wegdek op 6 locaties dwars door de rijweg om wateroverlast te voorkomen. 
Tijdens deze werkzaamheden zal er tijdelijk gedurende een korte periode geen plaatselijk verkeer mogelijk zijn op sommige plaatsen waar de roostergoten zijn aangebracht. 

Half oktober

-    Plaatsing van de afwerklaag van de fundering.
Plaatselijk verkeer buiten de werkuren blijft steeds mogelijk. 

-    Plaatsing van de onderlaag asfalt.
Tijdens deze werken is er twee dagen geen plaatselijk verkeer mogelijk. 

Vanaf derde week oktober tot half december

-    De nieuwe drinkwaterleidingen worden geplaatst.
Plaatselijk verkeer buiten de werkuren blijft steeds mogelijk. 

Vanaf half december tot eind februari

-    Afwerken van de bermen en inritten van de woningen.
Plaatselijk verkeer buiten de werkuren blijft steeds mogelijk. 

Vanaf begin maart tot half maart

-    Op hoogte brengen van de inspectieputten.
Plaatselijk verkeer buiten de werkuren blijft steeds mogelijk. 

Half maart

-    Plaatsing van de toplaag in asfalt.
Tijdens deze werken is er twee dagen geen plaatselijk verkeer mogelijk. 

Eind maart

-    Einde der werken (deze planning werd opgemaakt onder voorbehoud van de weersomstandigheden).

Op alle momenten dat er tijdelijk geen plaatselijk verkeer mogelijk is, zal de aannemer tijdig de bewoners op voorhand verwittigen. De tijdelijke gemeentelijke parkings blijven ter beschikking van alle bewoners tijdens de volledige duurtijd van de werken.

Inwoners die schade hebben of krijgen door de wegenwerken dienen deze steeds te melden aan hun eigen verzekering zodat deze in contact kan treden met de verzekering van de aannemer. 

We zijn ons er als gemeente wel degelijk van bewust dat wegenwerken nu eenmaal altijd heel wat hinder veroorzaken voor de bewoners, maar we hebben de planning van de werken in uw straat in detail uitgewerkt om de hinder tot een absoluut minimum te beperken. Met deze duidelijke planning heeft u een volledig overzicht van de nog resterende werkzaamheden tot het einde der werken. 

Voor dringende problemen kan elke bewoners steeds contact opnemen met de werfleider:
Tim Vanthoor, 0497/52.07.08 of schepen Kris Vanwinkelen 0496/55.30.59

Gepubliceerd opdinsdag 20 jun 2023 om 08:58