Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitbreiding lokaal bedrijventerrein Craenenbroekstraat (2015)


De deputatie van Vlaams-Brabant heeft op 23 april 2015 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "uitbreiding bedrijventerreinen Craenenbroekstraat", zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 12 februari 2015, bestaande uit een screeningsnota, een plan van de bestaande juridische en feitelijke toestand, een grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften, goedgekeurd..- Screeningsnota (pdf, 5.7 MB)

- Onteigeningsplan (pdf, 2.7 MB)

- Grafisch plan (pdf, 2.9 MB)

- Ontwerp (pdf, 3.6 MB)

Gerelateerde items