Psychosociale hulp

Bij problemen van psychische en/of sociale aard (overlijden, ziekte, handicap, echtscheiding, ...) zoekt de sociale dienst mee naar een gepast antwoord op al je vragen.

Indien nodig verwijzen we je door naar andere meer specifieke instanties.