Publieke inspraak over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM Il

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-merwindturbines.

U kunt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor
alternatieven. U kunt de nota downloaden op bovenstaande website, of inkijken op het gemeentehuis, dienst Omgeving, na afspraak 016/77 29 26 en e-mail ruimte@glabbeek.be, bij het Departement Omgeving en bij het Team Mer in Brussel.

Bezorg uw opmerkingen aan het Team Mer uiterlijk op 12 februari 2022 op een van de volgende manieren:
• via het inspraakformulier op bovenstaande website
• per post aan: Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277), Koning Albert Il-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd opdonderdag 16 dec 2021 om 12:00