Puzzel

Leven met een beperking is niet altijd eenvoudig. Mensen vinden vaak hun weg niet in het aanbod van diensten, voordelen en voorzieningen. Puzzel kan hen hierbij helpen. Onze dienst is een gratis informatie- en verwijzingsdienst voor personen met een beperking, hun familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden. Puzzel richt zich in eerste instantie naar personen (kinderen, volwassenen, senioren) die geen beroep doen op bestaande voorzieningen en diensten voor personen met een beperking. Het is een dienst waar mensen vrijblijvend en anoniem terecht kunnen om informatie te vragen, die mensen tracht op de juiste weg te zetten en hen eventueel verwijst naar de meest aangepaste dienst. Het gaat hier vooral over mensen die de bestaande kanalen in het welzijnswerk of de bestaande gehandicaptenzorg niet kennen.