College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester en drie schepenen, die worden verkozen uit de gemeenteraad. Daarnaast is de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (OCMW) toegevoegd als vierde schepen.

Het college regelt het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente, voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en heeft de volgende bevoegdheden:

  • het beheer van het gemeentelijk patrimonium
  • de inkomsten en de uitgaven
  • het beleid over de gemeentelijke financiën
  • het vaststellen van de rooilijnen en de aangifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
  • het toezicht op het gemeentelijk personeel

Het college vergadert iedere maandagnamiddag en telkens wanneer het noodzakelijk is. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Besluiten

Vanaf 01/07/2021 kan u terecht op https://glabbeek-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving .

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op via gemeentebestuur@glabbeek.be.

Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid via lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Samenstelling