Directiecomité AGB

Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door een directiecomité. Johnny Reweghs is hiervan de voorzitter. Het directiecomité bestaat verder uit de leden van het college van burgemeester en schepenen. De algemeen directeur is secretaris van de Raad van Bestuur en het directiecomité.

Contact

Voorzitter Johnny Reweghs, Tiensesteenweg 164c, 3380 Glabbeek, 0475/26.38.30, johnny.reweghs@glabbeek.be

Overige leden

Het directiecomité bestaat verder uit de leden van het college van burgemeester en schepenen.