Reglementen

Vrije tijd

 Verenigingen

Fuiven

  • Reglement fuiven (goedkeuring gemeenteraad: 12/09/2019; publicatie website: 26/09/2019)
  • Fuifgids (goedkeuring gemeenteraad: 12/09/2019; publicatie website: 26/09/2019)

Openbaar leven

Participatie

Huwelijksplechtigheden

Werken

Gewijzigde rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW personeel

  • Vaststelling (datum gemeenteraad 08/09/2022; publicatiedatum website 20/09/2022)
  • Rechtspositieregeling (datum gemeenteraad 08/09/2022; publicatiedatum website 20/09/2022)

Wonen

Politie

School & kind

Brandweer

Ecowerf