Rijbewijs Europees model

Alle nieuwe aanvragers van een rijbewijs zullen vanaf heden een rijbewijs in bankkaartmodel ontvangen. Er is nog geen systematische vervanging van het papieren rijbewijs, maar iedereen die dit wenst kan een bankkaartmodel aanvragen.

De voorwaarden om een rijbewijs te bekomen, blijven hetzelfde. Het nieuwe rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Nieuwe rijbewijzen worden afgeleverd aan inwoners die:

  • Een nieuw rijbewijs aanvragen
  • Geslaagd zijn voor het theoretisch en praktisch rijexamen
  • Een duplicaat van een rijbewijs nodig hebben na aangifte van verlies of diefstal
  • Op eigen initiatief hun oude (papieren) rijbewijs willen omruilen voor een bankkaartmodel

Opmerking

De foto en handtekening worden overgenomen van uw elektronische identiteitskaart/verblijfsvergunning. Indien deze niet meer gelijkend zijn of je niet in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart/verblijfsvergunning, zal je zelf één recente pasfoto moeten meebrengen.

Het nieuwe rijbewijs kost € 24,00, contant te betalen of via bancontact.

De leveringstermijn van een nieuw rijbewijs bedraagt 4 werkdagen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de FOD Mobiliteit.