Riolerings- en wegenwerken kruispunt Tiensesteenweg (N29) x Meenselbeekstraat starten op 8 augustus

Na de voorbereidende nutswerken, die momenteel worden uitgevoerd, gaan de rioleringswerken op het kruispunt Tiensesteenweg (N29) x Meenselbeekstraat in Glabbeek van start op maandag 8 augustus 2022. Deze werken kaderen in een groter rioleringsproject dat onderverdeeld is in verschillende fases. De fase waarin het kruispunt N29 x Meenselbeekstraat wordt opgebroken, heeft een aanzienlijke impact op het doorgaand verkeer. Het verkeer zal daarom vanaf 8 augustus tot en met 31 augustus worden omgeleid. Het einde van het rioleringsproject is voorzien in de zomer van 2023.

Waarom deze werken?

Aquafin legt een nieuwe hoofdriolering voor afvalwater aan tot aan het perceel waar de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie van Glabbeek komt. Op die installatie zal het huishoudelijke afvalwater van de woningen uit de omgeving worden gezuiverd alvorens het opnieuw in de natuur geloosd wordt. Om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken, verlopen de werken in verschillende fasen.

Fase 1: Kruispunt Tiensesteenweg x Meenselbeekstraat (8/8/2022 – 1/9/2022)

In deze eerste fase worden de rijweg en oude riolering opgebroken, om nadien nieuwe riolering en een nieuwe rijweg aan te leggen. Als gevolg van deze ingreep is doorgaand verkeer onmogelijk en moet er een omleiding gevolgd worden, van 8 augustus t.e.m. 31 augustus. Voorafgaand aan de versperring van het kruispunt worden enkele nutsleidingen verplaatst om de aanleg van de riolering mogelijk te maken.

Fase 2: Aanleg riolering in de velden, parallel met Tiensesteenweg (1/9/2022 – 14/7/2023)

In deze fase wordt in de velden een nieuwe riolering geplaatst die zowel de waterloop de Velpe als de gasleidingen van Fluxys zal kruisen. Een gedeelte riolering moet onder de gewestweg door aangelegd worden. Dit gebeurt door middel van een onderdoorpersing, een techniek waarmee de weg niet volledig moet worden opgebroken. De aanleg van de riolering in deze zone zal weinig hinder veroorzaken voor het doorgaand verkeer op de N29. De bovenstaande fasering (september tot juli) zal nog verfijnd worden.

Fase 3: Kruispunt (1/9/2022 – 14/7/2023)

Tot slot wordt het kruispunt Pamelenstraat x Walmersumstraat opgebroken en vernieuwd na de aanleg van de riolering. Voor deze werken wordt er een plaatselijke omleiding ingesteld. Voorafgaand zal de drinkwaterleiding en telefoniekabel verplaatst worden om de aanleg van de riolering mogelijk te maken. De bovenstaande fasering (september tot juli) zal nog verfijnd worden.

Gepubliceerd opvrijdag 10 jun 2022 om 08:18